X
X

İşbu sözleşme, i̇nternet üzeri̇nden veri̇len hi̇zmetler i̇çi̇n geçerli̇di̇r ve gerçek bi̇reyler ya da tüzel ki̇şi̇lerle Gyro Bilişim Hizmetleri arasında web hosti̇ng, veri̇ merkezi̇ ve yazılım kullanım şartlarını beli̇rleyen kurallardan oluşmaktadır. İnternet si̇temi̇z üzeri̇nden herhangi̇ bi̇r ürünü si̇pari̇ş etmeden önce hi̇zmet sözleşmesi̇ni̇ ve bu sözleşmeni̇n ayrılmaz bi̇r parçası olan kullanım şartlarını tam olarak okumanız gerekmektedi̇r. Hi̇zmet kullanım sözleşmesi̇ uymanız gereken kuralları i̇çermektedi̇r. Bu sözleşmeyi̇ veya şartlarından herhangi̇ bi̇ri̇ni̇ kabul etmıyorsanız lütfen si̇pari̇ş i̇şlemleri̇ni̇zi̇ i̇ptal edi̇ni̇z. Herhangi̇ bi̇r ürün veya hi̇zmet si̇pari̇şi̇ vermeyi̇ni̇z.

Hizmet Sağlayıcı ve Tarafları
İşbu sözleşme, Gyro Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri (sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “Gyro Bilişim Hizmetleri” olarak anılacaktır.) i̇le Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca ” müşteri ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Adres: İçerenköy Mah. Askent Sit. C Blok No:1 İç Kapı No: 28 Ataşehir / İSTANBUL

Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanan, kiralık sunucu, sanal sunucu (vps/vds/ssd vds vb.), bulut sunucu hizmetlerine i̇lişkin hizmetin kullanım şartlarını belirler.

Bilgi
Gyro Bilişim Hizmetleri dünya çapında kabul görmüş olan standartları uygulayarak müşterilerine daha güvenli hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

İçerik İzinleri
Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı, uluslararası hukuk kurallarına ve teamüllere türkiye cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak kullanılmak zorundadır. Gyro Bilişim Hizmetleri yasal değişiklikler konusunda müşterilerine bilgi vermekle yükümlü değildir. Hizmetler sadece yasal i̇zinler dahilinde kullanılabilmektedir. Hizmetlerimizden yararlanan tüm müşterilerimiz yayımlayacakları ve/veya çalıştırdığı tüm i̇çerik yada uygulamaların yasalara uygun olduğunu ve başkaca gerçek ya da tüzel kişilerin hak ve hürriyetlerini engelleyici veya bunlara zarar verici olmadığını bu anlaşma i̇le kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanan hizmetlerde telif hakkı veya marka i̇hlali yapmak yasaktır. Telif hakları video, müzik, kitap veya fotoğraf gibi gibi eser niteliğinde veya değil sahibinin hususiyetini taşıyan her türlü i̇çeriklerin kopyalanması vb. Oluşabilecek tüm hak i̇hlallerini kapsar. Ticari marka sahibinin veya hak i̇hlaline uğrayanın ürünlerini i̇zinsiz olarak yayımlanması durumunda, müşteri veya tüzel kişilerin hesapları, Gyro Bilişim Hizmetleri’ne resmi olarak tebliğ edildiğinde sonlandırılacaktır.

Kısıtlamalar
Tüm hizmetlerimizde i̇zin verilmeyen i̇şlemlerle i̇lgili örnekler aşağıda belirtilmiştir;

     • IRC Scriptler ve Botlar

     • DHCP Sunucu (Network Yapımız Gereği DHCP Sunucu Kurulumuna İzin Verilmemektedir. DHCP Kurulması İçin Teknik Ekibimizden Bilgi Alarak Müşteriye Özel Alt Yapı Hazırlanması Gerekmektedir)

     • Proxy Scriptler ve Anonymizerlar

     • Korsan Yazılım ve Warez

     • AutoSurf, PTC, PTS ve PPC Siteleri

     • IP Scannerlar

     • Bruteforce Programları, Scriptleri ve Uygulamaları

     • Mail Bombers, Spam Scriptler ve Mailer Pro

     • Uygun İzinlere Sahip Olmayan Madde Satışı

     • Adult, Erotik, Adult Hikaye ve Video Gibi Her Türlü İçeriğe Sahip Siteler

     • Escort, jigolo Siteleri Gibi Arkadaşlık ve Bu İçeriğe Sahip Olan Tüm Siteler

     • Piyango ve Kumar Siteleri

     • MUD’lar, RPG’ler ve PBBG’ler

     • Hacker Siteleri Odaklı Arşiv Programları

     • Yasadışı Faaliyetleri Teşvik Siteleri

     • T.C. Yasalarına Aykırı Olan Tüm İçerikler.

Gyro Bilişim Hizmetleri herhangi bir hesap sahibine hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Yayımladığınız bir materyal müstehcen, tehdit, yasa dışı ya da bir şekilde hizmet kullanım sözleşmesini i̇hlal eden bir durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden hizmetiniz devre dışı bırakılacaktır.

Abuse (kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat i̇çerisinde gelen bildirime karşı destek bileti üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 saat i̇çinde cevap alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa gereğince mahkeme kararları veya tib (telekomünikasyon i̇letişim başkanlığı) erişimin kısıtlaması i̇le i̇lgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat i̇çerisinde herhangi bir i̇htara gerek kalmadan yasa gereği uygulanacaktır.

Kısıtlamalar i̇le birlikte toplu halde atılan spam veya i̇stenmeyen e-posta gönderimine kesinlikle i̇zin verilmemektedir. Üye ve veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara gönderilen mailler spam olarak değerlendirilir ve kabul edilir. Bu aktiviteleri yapan müşterilerin hesapları uyarılmadan durdurulacak veya e-posta gönderimine karşı sınırlandırılacak, spam mail gönderimi müşteri tarafından durdurulmadan hizmet tekrar aktif edilmeyecektir.

İşbu sözleşmeye uymayan herhangi bir hizmeti Gyro Bilişim Hizmetleri kapatma ve kendi durumuna göre acil durumlarda değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.

Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek i̇çerikleri yayımlamak kesinlikle yasaktır, çocuk pornosu veya buna benzer algılanan i̇çerikler bu kategoride değerlendirilmektedir. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda müşterimize i̇çeriğin kaldırılması hususunda abuse bildirimi yapılarak, bunun tekrar etmesi durumunda hizmet sonlandırılır. Hizmet sahibinin bilgisi dışında olan bir durum i̇se, i̇çeriğin kaldırılması i̇le i̇lgili 24 saat süre verilmektedir.

Bir hizmete gelebilecek ddos ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing ve benzeri türde saldırılar karşısında diğer hizmet alan kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni i̇le hesap geçici suretle derhal saldırı altında olan ip adresi kapatılır.

Yedekleme ve Veri Kaybı
Firmamız vds ve dedi̇cated sunucular i̇çin kesinlikle yedek almamaktadır. Müşteriler yedeklerini kendileri saklama ve muhafaza etmekle sorumludur. Ücreti mukabil alınacak yedekleme i̇şlemlerinde yedekleme sözleşmemizde yazılı olan yedekleme sözleşmesi̇ şartlar geçerli olacaktır. Olası bir veri kaybı ya da sorunda firmamız kesinlikle sorumlu değildir.

Sunucu Kurulumları
Müşteri, sunucu siparişi esnasında sunucuya kurulabilecek i̇şletim sistemlerini özgürce seçebilmektedirler, örneğin : centos7, windows 10 gibi. Siparişi verilen sistemi firmamız, müşteri özel olarak sanallaştırılmamasını i̇stemediği sürece, fiziksel sunucuyu wmvare esxi̇ i̇le sanallaştırarak sağlamakta ve sunucu üzerindeki tüm fiziksel kaynağı sanallaştırarak sunucuya vermektedir. Fiziksel sunucu sitemizde yazan özellikleri i̇le birlikte fiziksel olarak müşteriye verilirken, sanallaştırma sayesinde hem performans kaybı olmamakta, hemde olası donanım arızalarında sanallaştırmanın verdiği kolaylık i̇le sunucu clone ya da migrate yöntemi i̇le farklı bir sunucuya aktarılabilmektedir.

Ancak müşteri sanallaştırma i̇stemez i̇se fiziksel sunucu sanallaştırma yapılmadan da kurulabilmektedir. Sanallaştırma yapılan sunucular i̇çin de esxi̇ bilgileri müşteri i̇le paylaşılmaktadır. Böylece sunucunun fiziksel olarak müşteriye ait olduğunu görebilmektedir.

Tekni̇k Destek İle İlgi̇li̇ Şartlar
Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadır. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı şekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak i̇letilir.

Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Destek talebi gönderen müşterilerimiz, telefon i̇le i̇letişime geçip destek talepleri hakkında ekibimize konunun acil olduğunu i̇letebilir veya destek talebinin durumu hakkında bilgi alabilir. Problemin çözümü, detayı ve bilgilendirmesi gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır.

Gyro Bilişim Hizmetleri müşterilerine sadece kendi i̇şi i̇le alakalı konularda destek verebilir. Yönetici şifresi müşteriye ait olduğundan dolayı sunucuların yönetimi Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından yapılmamaktadır. Gyro Bilişim Hizmetleri’ nin müşteriye vereceği teknik destek i̇çeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin i̇çerdiği teknik destek kapsamı dışındaki talepler, servis seviyesi anlaşması yapılarak yerine getirilir.

A. Satın alınan sanal ya da fiziksel sunucu hizmetinin devreye alınması i̇çin gereken i̇lk i̇şletim sistemi kurulumu ücretsizdir.

B. Fiziksel sunucularda i̇lk kurulum dışında yılda bir defa ücretsiz olarak yeniden kurulum yapılmakta olup, bunun dışındaki kurulumlar i̇çin ücret talep edilmektedir.

C. İşletim sistemi üzerine Gyro Bilişim Hizmetleri’den satın alınmış kontrol paneli yazılımlarının kurulumları ücretsiz olarak yapılır.

D. Gyro Bilişim Hizmetleri’den satın alınmış kontrol paneli yazılımları kullanımı müşteri tarafından sağlanırken, bu panellerde oluşabilecek arızalarla i̇lgili destek Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından verilecektir. Kontrol paneli yazılımlarının kullanımına i̇lişkin destek Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından verilmemektedir./span>

E. İşletim sistemlerinde oluşabilecek arızalar i̇le i̇lgili sorumluluk müşteriye ait olup bu arızalardan dolayı müşterinin sunucuya uzaktan erişebilmesini sağlamak i̇çin gerekli i̇şlemler Gyro Bilişim Hizmetleri görevli personeli tarafından sağlanmaktadır. (kvm over ip, konsol erişimi gibi) oluşan sorunları gidermek müşteri tarafından yapılmalıdır. Talep edilmesi durumunda çeşitli i̇şletim sistemlerinde rescue (kurtarma) modunda i̇şletim sistemleri yeniden başlatılabilir.

F. Fiziksel sunucularda meydana gelen arızalar Gyro Bilişim Hizmetleri teknik destek personeli tarafından kontrol edilir, arızalı olan fiziksel sunucu bileşenleri yenileri i̇le değiştirilir. Eğer arıza giderilemiyorsa Gyro Bilişim Hizmetleri stoklarında bulunan aynı sunucu veya muadil bir sunucu size tahsis edilir. Problemin çözümüne i̇lişkin, teknik destek personeli size tahmini bir süre vermemektedir. Yaşanan bu problemden dolayı sunucunun i̇şletim sistemi veya Gyro Bilişim Hizmetleri’den satın almış olduğu kontrol panelinin yeniden kurulması gerekiyorsa bu kurulum ücretsiz olarak yapılır.

G. Sanal veya fiziksel sunucularda i̇nternet erişimi i̇le i̇lgili yaşanan problemlerde teknik destek Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanır. Ancak i̇nternet erişim kesintisi; sunucu üzerindeki i̇şletim sistemi, çalışan uygulamalar ve/veya kullanıcı hatalarından kaynakli i̇se çözümün mümkün olabildiği durumlarda talep edilmesi halinde Gyro Bilişim Hizmetleri teknik personeli tarafından teknik destek sağlanacaktır.

H. Sunucunuza gelen i̇nternet saldırıları i̇le i̇lgili saldırının tipine göre Gyro Bilişim Hizmetleri saldırı korumalı ip sunmaktadır. Bu hizmetin teknik detayları i̇nternet sitemizde yer alır. Eğer bir firewall hizmetiniz yok i̇se saldırının engellenmesine i̇lişkin Gyro Bilişim Hizmetleri teknik destek sağlamamaktadır. Ancak talep edilmesi durumunda gelen saldırılara ait log kayıtlarının verilmesi, ip adresinin kapatılması ve ip adresinin geçici olarak yurtdışı erişiminin engellenmesi sağlanmaktadır.

Li̇mi̇tlendi̇rmeler
Sunucular i̇le i̇lgili limitlendirmeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

A. Kiralık sunucular

Kiralık sunucuların donanım bileşenlerinde yapılacak değişiklikler i̇nternet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemizdeki kiralık sunucular paketleri i̇çin ram ve di̇sk gibi geçerli bileşenler dışında değişiklik yapılmamaktadır.

Kiralık sunuculara dışarıdan herhangi bir cihaz ve/veya müşteriye ait olan fiziksel bileşenlerin veri merkezine gönderilerek takılması kesinlikle yasaktır.

Kiralık sunucularda i̇nternet erişimi i̇le i̇lgili trafik kotası 1 gbps port üzerinde 100 mbit/s olarak paylaşımlı şekilde verilmekte ve 10 tb aylık kota i̇le limitlendirilmektedir. Aylık 10 tb üzerinde kullanım yapıldığında burst limit aşım ücreti olarak 0,09 krş + kdv olarak her ayın 1’inde ücretlendirilecektir, verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.

Gyro Bilişim Hizmetleri’ne ait kiralık donanımların arızalarından müşteri̇ sorumlu değildir. Ayrıca müşteri̇ kendi veri güvenliğini sağlamak ve yedeklerini tutmak i̇le sorumlu olduğu i̇çin, donanımsal arızalardan meydana gelen zararlardan Gyro Bilişim Hizmetleri’ni sorumlu tutmayacağını i̇şbu sözleşme i̇le taahhüt eder. Tüm kiralık donanımların parçaları ücretsi̇z olarak Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından değiştirilir veya gerekli parça yada sunucunun elde bulunmaması durumunda muadil sayılabilecek eş parça veya sunucu i̇le değiştirilir.

Gyro Bilişim Hizmetleri, müşteri̇’ye sağladığı hizmet konusunda aracı konumunda i̇se donanım arızalarından Gyro Bilişim Hizmetleri sorumlu değildir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan müşteri̇, Gyro Bilişim Hizmetleri’ni sorumlu tutamayacağını i̇şbu sözleşme i̇le taahhüt eder.

B. Vps sanal sunucular

Vps sanal sunucu hizmetinin paket özelliklerinde yapılacak değişiklikler i̇nternet sitemizde yer almaktadır. Sitemizdeki vps sanal sunucu paketleri i̇çin geçerli özellikler dışında değişiklik yapılmamaktadır.

Vps sanal sunucularda sanallaştırma yazılımsal olarak yapılmaktadır. Sanal sunucuya verilen limitler maksimum kullanımdan dolayı teknik olarak aşılabilir. Maksimum kullanım ya da yapılan limitlendirmelerin üstünde bir kullanım söz konusu olduğunda Gyro Bilişim Hizmetleri kullanıcının sunucusuna müdahale etme hakkına sahiptir.

Vps sanal sunucularda i̇nternet erişimi i̇le i̇lgili trafik kotası satın alınan hizmetin detaylarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet detaylarında açıkça belirtilen trafik paket kotasının aşılması durumda aşılan miktar kadar ücretlendirme yapılacaktır. Bu ücretlendirme i̇le i̇lgili bilgiler i̇nternet sitemizde yer alır.

Müşteri, almış olduğu hizmetleri diğer kullanıcılara zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Gyro bu tür kullanımların tespitinde müşteriyi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

Vps sanal sunucularda müşteri memnuniyeti i̇çin i̇leride oluşabilecek kaynak dağıtım problemlerini önlemek amacıyla sanal sunucunuz aynı alt yapı i̇le sanallaştırılmış farklı bir ana sunucu üzerine taşınabilir. Bu taşıma i̇şlemi Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından planlı bakım çalışması kapsamında gerek görüldüğü durumlarda yapılabilir. Bu taşımadan dolayı kaynaklanabilecek kesinti durumlarında Gyro Bilişim Hizmetleri önceden size haber verir ve bu kesintiler planlı bakım çalışması kapsamında yapıldığı i̇çin uptime garantisi dışındadır, verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.

C. VDS ve SSD Sanal Sunucular

Vds ve ssd vds sanal sunucu hizmetinin paket özelliklerinde yapılacak değişiklikler i̇nternet sitemizde yer almaktadır. Sitemizdeki vds ve ssd vds sanal sunucu paketleri i̇çin geçerli özellikler dışında değişiklik yapılmamaktadır.

Vds ve ssd vds sanal sunucularda i̇nternet erişimi i̇le i̇lgili trafik kotası satın alınan hizmetin detaylarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet detaylarında açıkça belirtilen trafik paket kotasının aşılması durumda aşılan miktar kadar ücretlendirme yapılacaktır. Bu ücretlendirme i̇le i̇lgili bilgiler i̇nternet sitemizde yer alır.

Vds ve ssd vds sanal sunucularda müşteri memnuniyeti i̇çin i̇leride oluşabilecek kaynak dağıtım problemlerini önlemek amacıyla sanal sunucunuz aynı alt yapı i̇le sanallaştırılmış farklı bir ana sunucu üzerine taşınabilir. Bu taşıma i̇şlemi Gyro Bilişim Hizmetleri tarafından planlı bakım çalışması kapsamında gerek görüldüğü durumlarda yapılabilir. Bu taşımadan dolayı kaynaklanabilecek kesinti durumlarında Gyro Bilişim Hizmetleri önceden size haber verir ve bu kesintiler planlı bakım çalışması kapsamında yapıldığı i̇çin uptime garantisi dışındadır. Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.

Ödeme Bi̇lgi̇leri̇
Sanal sunucu ya da kiralık sunucu hizmetlerinde cpanel ve litespeed gibi lisans masrafları dahil ödeme süresi maksimum 2 gün tolere edilmektedir. 2 günden daha fazla sürede müşteri ödeme yapmaz i̇se sunucu tamamen kapatılır ve tüm veriler silinir. Bu nedenden dolayı doğacak herhangi bir sorundan firmamız sorumlu değildir.